JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådhuset på avstånd

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7 (Rådhuset) Bergsgatan 50 (Säkerhetssalarna)

Leveransadress (gods):
Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt består av fyra allmänna avdelningar för brottmål, tvistemål och ärenden. I Stockholms tingsrätt ligger också Patent- och marknadsdomstolen.

-Om Stockholms tingsrätt
-Om rättegång i tingsrätt
-Appen Domstolsguiden
-Faktabroschyr om tingsrätt
-Rättegångsskola

Regler om offentlighet och sekretess i domstolsavgöranden

De nya reglerna innebär bl.a. att uppgifter om en misstänkts eller målsägandes identitet kan komma att omfattas av sekretess i större utsträckning än tidigare. Rent praktiskt innebär ändringarna att när en framställan om förordnande av försvarare och/eller målsägandebiträde kommer in till tingsrätten ska den misstänktes respektive målsägandens identitet alltid sekretessmarkeras. Här kan du läsa mer om lagändringen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516144/
___________________________________________________

Aktuellt på Stockholms tingsrätt

Veckans förhandlingar

Tingsrätten framhåller att listorna över förhandlingar är preliminära (OBS! Ej häktningsförhandlingar).

Rättegångar kan tillkomma och eller ställas in med kort varsel.
_______________________________________________________

Betala din ansökningsavgift direkt på nätet

Stockholms tingsrätt tar emot ansökningsavgifter via en elektronisk betaltjänst. Där anger du person- och måluppgifter och betalar avgiften med hjälp av betalkort. Läs mer om gällande ansökningsavgifter och använd betaltjänsten.
_______________________________________________________