JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådhuset på avstånd

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7 (Rådhuset) Bergsgatan 50 (Säkerhetssalarna)

Leveransadress (gods):
Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden.

Mer om Stockholms tingsrätt

Rättegång i tingsrätt

Rättegångsskola

 

Nya patent- och marknadsdomstolar inrättas


2016-03-03
Riksdagen fattade den 2 mars beslut om att de nya patent- och marknadsdomstolarna ska inrättas den 1 september 2016. Patent- och marknadsdomstolen kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen en del av Svea hovrätt.

Läs pressmeddelandet

Läs mer om de nya patent- och marknadsdomstolarna

Aktuellt på Stockholms tingsrätt

  

Tingsrätten framhåller att listorna över förhandlingar är preliminära. Rättegångar kan tillkomma och eller ställas in med kort varsel.

Mer aktuellt på Stockholms tingsrätt

2016-05-25
En lathund för vanliga frågor och svar från brukare
Under hösten och vintern har tingsrätten intervjuat parter och vittnen som har kommit hit i samband med förhandlingar av olika slag. Frågorna har framför allt gällt vilken typ av information de har behövt inför och under en förhandling och vilken information de faktiskt har fått, och hur de anser att de har blivit bemötta vid förhandlingar. I princip alla som vi har intervjuat har ansett att de har blivit väl bemötta i tingsrätten. Några har dock efterlyst mer information i förväg om t.ex. hur en rättegång går till, och om vad olika termer som används i domstol innebär. Tingsrätten publicerar nu en lathund som är tänkt att ge svar på i vart fall vissa av dessa frågor. 

Många svar finns också här:
http://www.stockholmstingsratt.se/Brott--straff/Rattegang-i-tingsratten/

______________________________________________

Sommarnotarier 2016 - Beslut om att inte rekrytera.
Tingsrätterna i Stockholmsregionen (Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter) har beslutat att inte rekrytera sommarnotarier inför sommaren 2016. 

____________________________________________________

Bli nämndeman - en informationskampanj

All information som rör nämndemän har samlats på kampanjwebbplatsen: www.blinämndeman.se (extern länk).
____________________________________________________________