JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådhuset på avstånd

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7 (Rådhuset) Bergsgatan 50 (Säkerhetssalarna)

Leveransadress (gods): Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt består av fyra allmänna avdelningar för brottmål, tvistemål och ärenden. I Stockholms tingsrätt ligger också Patent- och marknadsdomstolen.

-Om Stockholms tingsrätt och öppettider
-Om rättegång i tingsrätt
-Appen Domstolsguiden
-Faktabroschyr om tingsrätt
-Rättegångsskola

Skicka säkra meddelanden till domstolen

Sveriges domstolar kan nu erbjuda ett formulär för att skicka säker e-post till domstolarna. Med hjälp av detta kan känsliga personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess skickas till domstolen utan att riskera att hamna på avvägar.

Kontaktformuläret är tänkt att göra det enklare och säkrare att kontakta domstolen och samtidigt säkerställa att domstolen får behövliga uppgifter i meddelandet. Meddelandet skickas till registrators e-postadress på domstolen.

Aktuellt på Stockholms tingsrätt

Information om mål rörande misstänkt terroristbrott på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017 (B 4708-17)

______________________________________________________

Veckans förhandlingar

Tingsrätten framhåller att listorna över förhandlingar är preliminära (OBS! Ej häktningsförhandlingar).

Rättegångar kan tillkomma och eller ställas in med kort varsel.
_______________________________________________________

Mer aktuellt på Stockholms tingsrätt

2017-07-12: Tingsrättens beslut att försätta verkställande direktör i konkurs har upphävts av hovrätten

Tingsrättens beslut att försätta en verkställande direktör i konkurs efter egen ansökan har, efter överklagande med hänvisning till misstänkt identitetskapning, nu upphävts av hovrätten. Tingsrätten har omedelbart kungjort hovrättens beslut.

Tingsrättens ärendenummer K 9078-17, hovrättens Ö 6585-17.
_______________________________________________________

Snart kommer regeringen att lägga fram ett förslag på lagändring som ska stärka skyddet för personer som blir utsatta för dessa kränkningar på nätet.

Lagmannen i Stockholms tingsrätt, Gudrun Antemar, har tagit fram förslag på lagskärpning. 

Lyssna på radiointervju med lagmannen Gudrun Antemar som hölls på Sveriges Radios P1 Morgon den 6 juli 2017. (Extern länk)

____________________________________________________

Betala din ansökningsavgift direkt på nätet

Stockholms tingsrätt tar emot ansökningsavgifter via en elektronisk betaltjänst. Där anger du person- och måluppgifter och betalar avgiften med hjälp av betalkort eller till bankgiro. Läs mer om gällande ansökningsavgifter och använd betaltjänsten.
____________________________________________________

Inga studiebesök i sommar 

Under sommaren har vi nu uppehåll med att ta emot studiebesök till och med vecka 32.
____________________________________________________

Sommarnotarier

Tingsrätterna i Stockholmsregionen (Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter) har beslutat att inte rekrytera sommarnotarier inför sommaren 2017.
____________________________________________________

Ett viktigt steg på vägen: Bli notarie

Extern sida: (www.notarie.se)
____________________________________________________

Bli nämndeman - en informationskampanj

Extern sida: www.blinamndeman.se

____________________________________________________

Fler genvägar m.m.

-Bokning av studiebesök
OBS! Uppehåll t.o.m v.32

-Lediga tjänster

-Vanliga frågor och svar

-God man och förvaltare - 
Bodelning - Boutrednings-
man (info, blanketter)

-Filminspelning/fotografe-
ring i tingsrättens lokaler

-Försäljning av lagböcker
_____________________

Sociala medier

 linkedin
 twitter


Webbplatsen

Har du frågor eller syn-
punkter på webbplatsen?
Skicka gärna oss ett mail