Rådhuset på avstånd

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7. Gods: Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden.

Mer om tingsrätten

Rättegång i tingsrätt

Rättegångsskola

Säkerhetskontroll

Tingsrätten har säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge och alla väskor, ytterkläder kontrolleras av en röntgenmaskin. Kontrollen är effektivare ju färre väskor och föremål man har med sig.

När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Domstolen är givetvis öppen för allmänheten och detsamma gäller Rådhuskaféet.

Förhandlingar vid Stockholms tingsrätt

Förhandlingar den 24 t.o.m. den 28 augusti 2015

Förhandlingar den 31 augusti t.o.m. den 4 september 2015

Tingsrätten framhåller att listan över förhandlingar är preliminär. Rättegångar kan tillkomma eller ställas in med kort varsel. För uppdaterad information kontakta tingsrätten. Av listan framgår inte häktningsförhandlingar.