JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådhuset på avstånd

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7. Gods: Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden.

Mer om tingsrätten

Rättegång i tingsrätt

Rättegångsskola

Säkerhetskontroll

Tingsrätten har säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge och alla väskor, ytterkläder kontrolleras av en röntgenmaskin. Kontrollen är effektivare ju färre väskor och föremål man har med sig.

När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Domstolen är givetvis öppen för allmänheten och detsamma gäller Rådhuskaféet.

Förhandlingar (ej häktningsförhandlingar)

Förhandlingar den 28 september t.o.m. 2 oktober 2015

Förhandlingar den 5 t.o.m. den 9 oktober 2015

Förhandlingar den 12 t.o.m. den 16 oktober 2015

Tingsrätten framhåller att listan över förhandlingar är preliminär. Rättegångar kan tillkomma eller ställas in med kort varsel. Av listan framgår inte häktningsförhandlingar. För uppdaterad information kontakta tingsrätten.

 

Bli nämndeman - en informationskampanj

Nu pågår en informationskampanj om nämndemannauppdraget.

All information som rör nämndemän har samlats på kampanjwebbplatsen: www.blinämndeman.se (extern länk).
____________________________________________________________


TRE TINGSRÄTTER MEDVERKAR I SVT:S SERIE

Den 1 september visar SVT det första avsnittet i serien "Domstolen – friad eller fälld?". I serien har tre tingsrätter medverkat. I SVT:s serie "Domstolen – friad eller fälld" skildras olika mål som har handlagts vid Stockholms tingsrätt, Gotlands tingsrätt och Nyköpings tingsrätt.

De tre domstolscheferna har kontaktats av producenten för serien, och tackat ja till att medverka.

Studiebesök hösten 2015
Från den 17 augusti kan
man kontakta tingsrätten
för bokning av studiebesök


Många besökte Öppen domstol den 12 oktober 2013