Rådhuset på avstånd

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7. Gods: Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden.

Mer om tingsrätten

Rättegång i tingsrätt

Rättegångsskola

Säkerhetskontroll

Tingsrätten har säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge och alla väskor genomsöks.   Kontrollen är effektivare ju färre väskor och föremål man har med sig.

När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Domstolen är givetvis öppen för allmänheten och detsamma gäller Rådhuskaféet.

Veckans förhandlingar, dock ej häktningar

Förhandlingar 24 -- 28 november 2014

Förhandlingar 17 -- 21 november 2014

Förhandlingar 10 --14 november 2014


Tingsrätten framhåller att listan ovan är preliminär. Rättegångar kan tillkomma eller ställas in med kort varsel.

Begränsat öppethållande fredagen den 21 november 2014

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.