JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådhuset

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7.

Leveransadress (gods):
Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden.

Mer om tingsrätten

Rättegång i tingsrätt

Rättegångsskola

 

Nya patent- och marknadsdomstolar inrättas


2016-03-03
Riksdagen fattade den 2 mars beslut om att de nya patent- och marknadsdomstolarna ska inrättas den 1 september 2016. Patent- och marknadsdomstolen kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen en del av Svea hovrätt.

Läs pressmeddelandet

Läs mer om de nya patent- och marknadsdomstolarna

Lediga tjänster

Aktuellt på Stockholms tingsrätt

  

Tingsrätten framhåller att listorna över förhandlingar är preliminära. Rättegångar kan tillkomma och eller ställas in med kort varsel.

Mer aktuellt på Stockholms tingsrätt

Varning för falsk e-post och sms från domstol

Har du fått ett e-post som ser ut att komma från en domstol och uppmanar dig att klicka på en länk? Kontrollera om avsändarens e-postadress slutar på @dom.se. Gör den inte det har du fått ett falskt e-post och du riskerar att få ett virus på din dator, mobil, läsplatta etc. Läs även Domstolsverkets pressmeddelande

______________________________________________

Sommarnotarier 2016 - Beslut om att inte rekrytera.
Tingsrätterna i Stockholmsregionen (Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter) har beslutat att inte rekrytera sommarnotarier inför sommaren 2016. 

____________________________________________________

Bli nämndeman - en informationskampanj

All information som rör nämndemän har samlats på kampanjwebbplatsen: www.blinämndeman.se (extern länk).
____________________________________________________________