JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådhuset på avstånd

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7. Gods: Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden.

Mer om tingsrätten

Rättegång i tingsrätt

Rättegångsskola

Rättshjälp och taxor 2016

Rättssal

Beställ eller ladda ner Rättshjälp och taxor 2016.

Veckans förhandlingar (ej häktningsförh.)

8 februari -- 12 februari 2016 (Vecka 6)

1 februari -- 5 februari 2016 (Vecka 5)

Tingsrätten framhåller att listorna över förhandlingar är preliminära. Rättegångar kan tillkomma och eller ställas in med kort varsel. För uppdaterad lista kontakta tingsrätten.
_______________________________________________________ 


Jourdomstolen för beredskapsområde Stockholms innerstad och Stockholms Östra
Besöksadress: Scheelegatan 7 (Kungsholmen)
Telefon jourkansliet: 08-561 679 49

Beslut om att inte rekrytera sommarnotarier inför sommaren 2016

Tingsrätterna i Stockholmsregionen (Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter) har beslutat att inte rekrytera sommarnotarier inför sommaren 2016. 

____________________________________________________

Bli nämndeman - en informationskampanj

Nu pågår en informationskampanj om nämndemannauppdraget.

All information som rör nämndemän har samlats på kampanjwebbplatsen: www.blinämndeman.se (extern länk).
____________________________________________________________