Rådhusets södra innergård

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7. Gods: Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden.

Mer om tingsrätten

Rättegång i tingsrätt

Rättegångsskola

Säkerhetskontroll

Tingsrätten har säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge och alla väskor, ytterkläder kontrolleras av en röntgenmaskin. Kontrollen är effektivare ju färre väskor och föremål man har med sig.

När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Domstolen är givetvis öppen för allmänheten och detsamma gäller Rådhuskaféet.

Förhandlingar, dock ej häktningsförhandlingar

Förhandlingar den 6 juli t.o.m. den 10 juli 2015

Förhandlingar den 13 juli t.o.m. den 21 augusti 2015

Tingsrätten framhåller att listan är preliminär och den kommer inte att uppdateras. Rättegångar kan tillkomma eller ställas in med kort varsel. För uppdaterad information kontakta tingsrätten.

Tillgång till trådlöst nätverk vid Stockholms tingsrätt för externa aktörer

Från måndagen den 26 januari har externa aktörer som besöker Stockholms tingsrätt tillgång till myndighetens trådlösa nätverk (WiFi).

För åtkomst av det trådlösa nätverket behöver du ett lösenord som du hämtar ut i domstolens reception. För att få lösenord till det trådlösa nätverket behöver du visa din legitimation.

Observera att det trådlösa nätverket på domstolen inte är anpassat för så kallade strömmande media – du får alltså inte använda det trådlösa nätverket för denna typ av trafik.

Har du frågor är du välkommen att kontakta receptionen antingen via e-post: stockholms.tingsratt.reception@dom.se eller telefon: 08-561 65 166

Mer information om trådlösa nätverk inom Sveriges Domstolar

Studiebesök hösten 2015
Från den 17 augusti kan
man kontakta tingsrätten
för bokning av studiebesök


Många besökte Öppen domstol den 12 oktober 2013