JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådhusets södra innergård

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7 (Rådhuset) Bergsgatan 50 (Säkerhetssalarna)

Leveransadress (gods):
Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt består av fyra allmänna avdelningar för brottmål, tvistemål och ärenden. I Stockholms tingsrätt ligger också Patent- och marknadsdomstolen.

-Om Stockholms tingsrätt
-Om rättegång i tingsrätt
-Appen Domstolsguiden
-Faktabroschyr om tingsrätt
-Rättegångsskola

Händer just nu på Stockholms tingsrätt

 

Veckans förhandlingar (ej häktningsförhandlingar)

Tingsrätten framhåller att listorna över förhandlingar är preliminära.

Rättegångar kan tillkomma och eller ställas in med kort varsel.

Aktuellt på Stockholms tingsrätt

Betala din ansökningsavgift direkt på nätet

Stockholms tingsrätt tar från och med den  28 november 2016 emot ansökningsavgifter via en elektronisk betaltjänst. Där anger du person- och måluppgifter och betalar avgiften med hjälp av betalkort. Läs mer om gällande ansökningsavgifter och använd betaltjänsten.
______________________________________________________

Mer aktuellt på Stockholms tingsrätt

Nya regler om offentlighet och sekretess i domstolsavgöranden

De nya reglerna innebär bl.a. att uppgifter om en misstänkts eller målsägandes identitet kan komma att omfattas av sekretess i större utsträckning än tidigare. Rent praktiskt innebär ändringarna att när en framställan om förordnande av försvarare och/eller målsägandebiträde kommer in till tingsrätten ska den misstänktes respektive målsägandens identitet alltid sekretessmarkeras. Här kan du läsa mer om lagändringen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516144/

Ett viktigt steg på vägen: Bli notarie (extern sida)

http://www.notarie.se/
_______________________________________________

Vanliga frågor och svar m.m.

En lathund m.m. för vanliga frågor och svar från brukare

______________________________________________________

Bli nämndeman - en informationskampanj

All information som rör nämndemän har samlats på kampanjwebbplatsen: blinamndeman.se (extern länk)