JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådhuset

Stockholms tingsrätt

Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm
Besöksadress: Scheelegatan 7 (Rådhuset) Bergsgatan 50 (Säkerhetssalarna)

Leveransadress (gods):
Bergsgatan 38, 112 28 Stockholm
Tel: 08-561 650 00

Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt består av fyra allmänna avdelningar för brottmål, tvistemål och ärenden. I Stockholms tingsrätt ligger också Patent- och marknadsdomstolen.

-Om Stockholms tingsrätt
-Om rättegång i tingsrätt
-Appen Domstolsguiden
-Faktabroschyr om tingsrätt
-Rättegångsskola

Patent- och marknadsdomstolarna har öppnat


2016-09-01
Patent- och marknadsdomstolarna har nu inrättats. Patent- och marknadsdomstolen utgör en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen en del av Svea hovrätt.

Läs mer om de nya patent- och marknadsdomstolarna

Läs ett pressmeddelande från 2016-08-23

Aktuellt på Stockholms tingsrätt


Veckans förhandlingar (ej häktningsförhandlingar)

______________________________________________________

Nya regler om offentlighet och sekretess i domstolsavgöranden
De nya reglerna innebär bl.a. att uppgifter om en misstänkts eller målsägandes identitet kan komma att omfattas av sekretess i större utsträckning än tidigare. Rent praktiskt innebär ändringarna att när en framställan om förordnande av försvarare och/eller målsägandebiträde kommer in till tingsrätten ska den misstänktes respektive målsägandens identitet alltid sekretessmarkeras. Här kan du läsa mer om lagändringen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516144/

 

Hittade du det du sökte?

Vi vill utveckla vår webbplats. Ditt svar hjälper oss att bli bättre.