JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Remissyttrande över Lagrådets arbetsvillkor (SOU 2001:88)

Domstolsverket har framfört synpunkter beträffande lagrådsperiodens förläggning och förfarandet vid förordnande av ledamöter som helt saknar anknytning till de båda högsta domstolarna. I övrigt har Domstolsverket inte haft någon erinran mot förslagen i betänkandet.

Utgiven:  24 april 2002
Typ:  Domstolsverkets remissvar

Till Regeringens publikation

SOU 2001:88Senast ändrad: 2005-11-03