JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Domarnämnden

Nämnden består av nio ledamöter och för varje ledamot finns det en personlig ersättare. Av ledamöterna ska fem vara eller ha varit ordinarie domare och två vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet. En av de senare juristerna ska dessutom vara advokat. De övriga två ledamöterna ska representera allmänheten. Nämnden sammanträder minst en gång per månad, med undantag för juli, då inget sammanträde äger rum. Nämnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Vid Domarnämnden finns det ett kansli med en kanslichef, två-tre föredragande och två administratörer. Kanslichefen ansvarar för den dagliga verksamheten i Domarnämnden samt leder och fördelar arbetet vid kansliet. Om du har frågor om din ansökan, Domarnämndens arbete eller domaryrket i allmänhet, är du välkommen att kontakta Domarnämndens kansli.
Senast ändrad: 2017-05-03