JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Förvaltningsrätten har avgjort vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till demonstration
[2017-09-20]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Göteborg har i dag prövat vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd för Nordiska motståndsrörelsen (NMR...

SVT har otillbörligt gynnat vissa sociala medier
[2017-09-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Genom att i ett inslag bl.a. uppmana tittarna att använda funktioner på Facebook, Twitter och Instagram samt visat medieplattformarnas karaktäristiska layout...

Kammarrätten bifaller överklagande - utredning visar inte att priset på entreprenadtjänster understigit marknadsvärdet
[2017-09-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
När en fastighet köptes krävdes i avtalet att entreprenadtjänster skulle köpas av Midroc Projects AB. Skatteverket anser att fastighetens stora värdeutveckli...

Nytt inlägg på domarbloggen!
[2017-09-19]   Södertörns tingsrätt
I veckans blogginlägg skriver rådmannen Beatrice Blylod om hur det är att arbeta hos JO.

Remissvar: Promemorian Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar
[2017-09-19]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Remissvar: Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
[2017-09-19]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Remissvar: Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46)
[2017-09-19]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive MigrationsöverdomstolenPrenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv