JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fällande dom i Rwandamålet

[2013-06-20] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har idag dömt en 54-årig svensk medborgare för folkmord och grovt folkrättsbrott innefattande mord, försök till mord, anstiftan av mord samt människorov i Rwanda. Det rör sig om medverkan i ett stort antal massakrer i prefekturen Kibuye i västra Rwanda under folkmordet 1994. Den åtalade har haft en informell roll som ledare och har även själv skjutit mot folkmassor med ett automatvapen. Brottsligheten är synnerligen allvarlig. Straffet har bestämts till fängelse på livstid.

Under 100 dagar mellan den 6 april och den 18 juli 1994 pågick ett folkmord i Rwanda där omkring 800 000 civilpersoner berövades livet. Det är bevisat att den åtalade medverkat vid flera massakrer i Kibuye i västra Rwanda under folkmordet. Enligt tingsrätten har den åtalade haft en ledande roll på lägre nivå och, i samverkan med andra, medverkat till mord, försök till mord, anstiftan av mord samt människorov. Den åtalade har också personligen gjort sig skyldig till försök till mord genom att under flera massakrer skjuta mot folk med ett automatvapen. När det gäller några av åklagarens brottspåståenden, bl.a. de som rör massakrer i ett bostadsområde i Kibuye stad har bevisen inte ansetts tillräckliga för en fällande dom. 

­- En stor fråga i rättegången har varit om det förekommit någon form av otillbörlig påverkan i brottsutredningen från rwandiska myndigheter, säger rättens ordförande rådmannen Tomas Zander. Den åtalade och hans försvarsadvokater har påstått att den rwandiska regimen fabricerat utredningen och felaktigt anklagat den åtalade för delaktighet i folkmordet huvudsakligen på grund av att han är en intellektuell person som tillhör folkgruppen hutu. Enligt tingsrätten har det dock inte framkommit något konkret som gör att det funnits anledning att ifrågasätta brottsutredningen på detta sätt.

Åklagarens bevisning till stöd för åtalet har i huvudsak bestått av muntliga uppgifter från brottsoffer och vittnen. De har vittnat om händelser som inträffade för mer än 18 år sedan under känslomässigt svåra och kaotiska förhållanden.

- Med hänsyn främst till den långa tid som gått sedan händelserna har det varit förenat med svårigheter att bedöma dels vittnenas trovärdighet, dels hur tillförlitliga de lämnade vittnesuppgifterna är, säger Tomas Zander. Här har tingsrätten tagit fasta på att människor har en förmåga att fokusera på centrala detaljer som utseende under väldigt allvarliga händelser med stark känslomässig påverkan samt att människor generellt sett är bättre på att minnas personer som är kända sedan tidigare jämfört med okända personer. Det har visat sig i målet att den åtalade varit känd för många av dem som vittnat under rättegången.

Enligt tingsrätten är det bevisat att syftet med de handlingar som den åtalade nu döms för har varit att förgöra folkgruppen tutsi helt eller delvis. Gärningarna har därför bedömts som folkmord. Sambandet mellan handlingarna och den nationella väpnade konflikten i Rwanda 1994 gör att dessa också utgjort svåra överträdelser mot reglerna i internationell humanitär rätt. Den åtalade döms därför även för grovt folkrättsbrott.

Straffvärdet för brottsligheten är så högt att straffet har bestämts till fängelse på livstid.

Tingsrätten har inte dömt ut något skadestånd till dem som utsatts för de brott som den åtalade nu döms för. Anledningen till det är att skadestånd har yrkats enligt svensk rätt men tingsrätten har ansett att rwandisk rätt bör tillämpas i skadeståndsdelen.

Kopior av dom eller handlingar i målet kan mot avgift beställas via e-post till: stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

Senast ändrad: 2013-06-20

För mer information kontakta:

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med rådmannen Tomas Zander
tel: 08-561 653 61
e-post: tomas.zander@dom.se

För beställning av dom eller handlingar i målet, se nedan.

Målnummer:

B 18271-11