JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt är landets största allmänna domstol och har sina lokaler i Rådhuset på Kungsholmen i Stockholm. Tingsrätten har omkring 300 medarbetare och 375 nämndemän.

Chef för domstolen är lagmannen Gudrun Antemar.

Tingsrätten handlägger ca 18 000 tvistemål, brottmål och ärenden per år.

Det finns fem dömande målavdelningar och en administrativ avdelning där lagmannens kansli, enheter för personal- och ekonomi, service, registrering och arkiv samt och IT ingår.

Målavdelningarna, som består av cirka 40-55 medarbetare, leds av en chefsrådman och en handläggarchef. På målavdelningarna arbetar domare, notarier, beredningsjurister och domstolshandläggare.  

Avdelningarna 1-4 handlägger brottmål, tvistemål, familjemål och FT-mål. 

Avdelningarna handlägger också följande måltyper:

Avdelning 1:
familjerättsliga ärenden

Avdelning 2:
konkurser och företagsrekonstruktion

Avdelning 3:
arbetsrättsliga mål

Avdelning 4:
internationella brottmål, sjörättsliga brott- och tvistemål samt tryckfrihetsrättsliga brott och tvistemål

Patent- och marknadsdomstolen/Avdelning 5:
immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden
Senast ändrad: 2017-06-21