JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

B 4708-17

Information om mål rörande misstänkt terroristbrott på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017

Huvudförhandlingen i mål nr B 4708-17 angående händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017 är nu inledd.

Förhören med målsägandena fortsätter nu vecka 16. Under vecka 17 kommer förhör med anhöriga till avlidna att hållas. Den 25 april hålls förhör med vittnen och därefter inleds slutanföranden.

Den preliminära huvudförhandlingsplanen finns här. Den kommer att uppdateras kontinuerligt under huvudförhandlingens gång.

Beställning av handlingar m.m., se nedan

Huvudförhandlingen
Förhandlingen hålls i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, Bergsgatan 50. Målet kommer att avgöras av två domare och nämnd. Ordförande är chefsrådmannen Ragnar Palmkvist och den andra domaren är rådmannen Carl Rosenmüller. 

Sal 1, där förhandlingen kommer att hållas, rymmer 90 åhörare. Dessa platser kommer att reserveras för media. I sal 2, som rymmer 60 åhörare, kommer ett antal platser att reserveras för allmänheten och media. Man kommer från sal 2 att kunna följa huvudförhandlingen via ljud- och bildöverföring. Vid varje förhandlingsdag sker säkerhetskontroll för inpassering. Åhörare bör därför infinna sig i god tid före förhandlingens början. 

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i salarna. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i salen ska vara avstängda och undanstoppade. Större väskor och skrymmande föremål får av ordnings- och säkerhetsskäl inte medföras in i salen. Inte heller mat och dryck får medföras. 

Till media
Förhandlingen är offentlig men utrymmet för åhörare i salen, och i angränsande sal, är begränsat. Media har fram till och med den 5 februari kl. 16 kunnat anmäla intresse om ackreditering. Ansökan har nu stängts. Frågor angående ackreditering hänvisas till tingsnotarien Boel Hilding Berggren, boel.hildingberggren@dom.se

Beställning av handlingar m.m.
För beställningar av handlingar i målet och frågor hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och till domstolshandläggaren Tobias Franzén, tfn 08-561 65 382, och tingsnotarien Boel Hilding Berggren, tfn 08-561 65 251. 

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.
Senast ändrad: 2018-04-16