JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

B 4708-17

Information om mål rörande misstänkt terroristbrott på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017

Åtal i målet beräknas komma in i slutet av januari 2018. Huvudförhandlingen är planerad att inledas under februari 2018.

Huvudförhandlingen
Förhandlingen kommer att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, Bergsgatan 50. Juristdomare kommer chefsrådmannen Ragnar Palmkvist och rådmannen Carl Rosenmüller att vara. 

Sal 1, där förhandlingen kommer att hållas, rymmer 90 åhörare. Dessa platser kommer att reserveras för media. I sal 2, som rymmer 60 åhörare, kommer ett antal platser att reserveras för allmänheten. Man kommer från sal 2 att kunna följa huvudförhandlingen via ljud- och bildöverföring. Vid varje förhandlingsdag sker säkerhetskontroll för inpassering. Åhörare bör därför infinna sig i god tid före förhandlingens början. 

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i salarna. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i salen ska vara avstängda och undanstoppade. Större väskor och skrymmande föremål får av ordnings- och säkerhetsskäl inte medföras in i salen. Inte heller mat och dryck får medföras. 

En huvudförhandlingsplan kommer att läggas upp på Stockholms tingsrätts hemsida så snart som möjligt sedan åtal väckts. Den kommer att uppdateras löpande under huvudförhandlingens gång. 

Till media
Förhandlingen är offentlig men utrymmet för åhörare i salen, och i angränsande sal, är begränsat. För att kunna uppskatta behovet av platser ombeds representanter från media som önskar närvara att anmäla sig via ett formulär som kommer att läggas ut här på hemsidan inom kort. Därefter kommer tingsrätten att fatta beslut om hur platserna ska fördelas. 

Beställning av handlingar m.m.
För beställningar av handlingar i målet och frågor hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och till domstolshandläggaren Tobias Franzén, tfn 08-561 65 382, och tingsnotarien Boel Hilding Berggren, tfn 08-561 65 251. 

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.
Senast ändrad: 2018-01-16