JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domsområde

Stockholms tingsrätts domsområde (dvs. domkrets eller domsaga som är det geografiska område inom vilket en domstol är behörig att ta upp mål) omfattas av Stockholms innerstad och Lidingö. Gränserna för domsområdet bestäms i huvudsak av innerstadsförsamlingarna nedan.

 • Stockholms domkyrkoförsamling
 • S:t Johannes
 • Adolf Fredrik
 • Gustav Vasa
 • S:t Matteus
 • Engelbrekt
 • Hedvig Eleonora
 • Oscar
 • Maria Magdalena
 • Högalid
 • Katarina
 • Sofia
 • Västermalms församlingar

samt av

 • Lidingö kommun


Övrig information

Västerort går under Solna tingsrätts domsområde.

Söderort går under Södertörns tingsrätts domsområde.

Miljö- och fastighetsdomstolen går under Nacka tingsrätt.
Senast ändrad: 2014-04-24