JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om dataskydd

Behandling av personuppgifter

Stockholms tingsrätt (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Stockholms tingsrätt behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Information och rättelse m.m.

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos tingsrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

I dessa frågor kontakta Stockholms tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm.
Senast ändrad: 2018-05-24