JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökningsavgifter

Lämnar du in en ansökan till tingsrätten ska du, i normalfallet, betala en ansökningsavgift för att ansökan ska vara komplett.

Lista över aktuella ansökningsavgifter

Vi ser gärna att du betalar in ansökningsavgiften till Stockholm tingsrätt via vår betaltjänst. Klicka nedan på Betaltjänst för ansökningsavgifter.

Logga - Betaltjänst för ansökningsavgifter 


Om du väljer annat inbetalningssätt så har Stockholms tingsrätt PlusGirokonto 814008-9. (vänligen ange namn och personnummer samt ev. målnummer).

Vid inbetalning av ansökningsavgift från utlandet
IBAN: SE 77 9500 0099 6034 0814 0089
SWIFT: NDEASESS
Senast ändrad: 2016-11-28