JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Mass execution in Syria is assessed to be a serious crime against the law of nations and results in life imprisonment
[2017-02-16]   Stockholms tingsrätt
Stockholm District Court has today sentenced a 46 year old Syrian citizen for participation in a mass execution of seven people that took place in the Idlib...

Massavrättning i Syrien bedöms som grovt folkrättsbrott och ger fängelse på livstid
[2017-02-16]   Stockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt har idag dömt en 46-årig syrisk medborgare för deltagande i en massavrättning av sju personer i provinsen Idlib i nordvästra Syrien i ma...

Swedish Match North Europe AB döms för överträdelse av konkurrenslagen
[2017-02-08]   Stockholms tingsrätt
Patent- och marknadsdomstolen har funnit att Swedish Match missbrukat sin dominerande ställning genom att under ett antal månader 2012–2013 införa ett...

Arbetsförmedlingen hade inte rätt att säga upp avtal om IT-leverans
[2017-02-02]   Stockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mellan Arbetsförmedlingen och CGI Sverige AB (CGI). Parterna hade ingått två avtal om leverans av...

Aktiebloggande läkarstudenter döms för grov otillbörlig marknadspåverkan
[2016-12-22]   Stockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt har idag dömt två läkarstudenter för flera fall av grov otillbörlig marknadspåverkan. De två studenterna har köpt aktier i biotech-bolag...

Sara Skyttedal har delvis framgång i Patent- och marknadsdomstolen i en upphovsrättstvist mot DN
[2016-12-22]   Stockholms tingsrätt
Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i en upphovsrättslig tvist mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter (DN)....

Göteborg Energi Gothnet AB och TeliaSonera Sverige AB döms för överträdelse av konkurrenslagen
[2016-12-21]   Stockholms tingsrätt
Patent- och marknadsdomstolen har funnit att TeliaSonera inför en upphandling i Göteborgs Stad avseende fasta datakommunikationstjänster sommaren 2009...

1 2 3 4 > »


Prenumerera på nyheter från Stockholms tingsrätt

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Stockholms tingsrätt.