JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Swedavias skyltavgift var inte missbruk av dominerande ställning

[2016-06-09] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har prövat om den skyltavgift om 25 kr som Swedavia tog ut för förbeställda taxiresor under perioden 7 februari till 23 november 2011 utgör ett missbruk av dominerande ställning.

Skyltavgiften innebar att det blev dyrare för taxikunder som blev hämtade med skylt inne i ankomsthallen. Konkurrensverket har hävdat att skyltavgiften innebar ett exploaterande missbruk av dominerande ställning. Tingsrätten kommer fram till att det visserligen var konkurrensbegränsande att ta ut avgiften, men att den ändå var objektivt berättigad utifrån de kapacitetsproblem som förekom på taxiparkeringen utanför Arlandas terminal 5 under den aktuella tiden. Utgången innebär att Konkurrensverket förlorar målet och ska ersätta Swedavias rättegångskostnader med ca 1,4 miljoner kr.

Senast ändrad: 2016-06-09

För mer information kontakta:

Ingeborg Simonsson
Rådman
08-561 65 465
ingeborg.simonsson@dom.se

Mirja Högström
Rådman
08-561 65 463
mirja.hogstrom@dom.se

Målnummer:

T 9131-13, avdelning 5