JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Riksdagsledamot döms för ringa misshandel

[2017-06-28] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har idag dömt en riksdagsledamot för ringa misshandel till dagsböter. Den dömde mannen har medgett att han tilldelat målsäganden ett slag med öppen hand i ansiktet men anfört att det skett i nödvärn. Tingsrätten har funnit att så inte varit fallet och dömt mannen i enlighet med åtalet.

Tingsrätten finner att målsägandens uppgifter får så starkt stöd av den bevisning som åberopats i målet att det finns skäl att lägga målsägandens berättelse till grund för bedömningen. Härigenom är det bevisat att mannen har tilldelat målsäganden ett slag med öppen hand i ansiktet med smärta, rodnad och svullnad som följd. Genom målsägandens uppgifter i förening med vittnesbevisningen är det också klarlagt att mannen vid det aktuella tillfället inte har utsatts för något slag eller annat fysiskt angrepp från målsäganden eller någon annan. Invändningen om nödvärn är därmed motbevisad.

- Målsägandens uppgifter om händelseförloppet får ett starkt stöd av den utredning som åberopats i målet och det är genom dessa uppgifter i förening med vittnesbevisningen klarlagt att den dömde inte har utsatts för något slag eller annat fysiskt angrepp. Den dömde har därmed inte haft rätt till nödvärn, säger rådmannen Maria Hölcke.

Rådmannen Maria Hölcke kommer att vara tillgänglig per telefon för att besvara frågor från klockan 11.15-12.00 samt klockan 13.30-14.30.

Senast ändrad: 2017-06-28

För mer information kontakta:

Maria Hölcke
Rådman
08-561 65 134
maria.holcke@dom.se

Målnummer:

B 15380-16, avdelning 1