JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studiebesök vid Stockholms tingsrätt

Allmänt

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas vid en domstol för huvudförhandling eller ibland bara förhandling. 

Förhandlingar vid domstolar är som utgångspunkt offentliga. Förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar. Det gäller främst förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i nära relationer. Sådana förhandlingar är därför inte lämpliga för skolklasser. Rätten får även besluta att personer som är under 18 år inte får närvara under en förhandling.

Bokning av skolklass eller annat studiebesök

Med anledning av att tingsrätten ser över sina bokningsrutiner kan för närvarande inga bokningar av skolklass- eller annat studiebesök göras.

Däremot går det bra att på egen hand genomföra skolklass- eller annat studiebesök till någon av våra huvudförhandlingar på tingsrätten. Inför ett besök bör man tänka på följande:

 • besökare som går i lägre årskurser än årskurs sju är enligt tingsrättens mening för unga för att lyssna på en huvudförhandling
 • alla besökare till tingsrätten måste passera igenom en säkerhetskontroll. Det är därför viktigt att vara ute i god tid innan en förhandling eftersom köbildning kan uppstå i samband med säkerhetskontrollen
 • det är många skolor som vill besöka en förhandling. Eftersom det i alla salar finns ett begränsat antal åhörar platser, är det svårt att ta emot större grupper än 30 personer
 • en del av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Det finns därför ingen garanti att man får ta del av den förhandling man planerat att besöka  
 • tingsrätten har betydligt färre huvudförhandlingar på fredagar, varför det kan vara bättre att planera in ett studiebesök en annan vardag

Tingsrätten hjälper gärna till med information kring förhandlingar och annat. Man vänder sig då till tingsrättens reception på telefon 08-561 651 66 (expeditionstid måndag – fredag kl. 08:00 – 16:00).

Ordningsregler som måste följas

 • det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande
 • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
 • det är en sedvana att ta av mössa eller keps i förhandlingssalen,
 • det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i förhandlingssalen under pauser,
 • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i förhandlingssalen, och
 • det är enligt lag inte tillåtet att fotografera och filma under en rättegång i förhandlingssalen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Är du ansvarig för studiebesöket är det viktigt att du inför besöket informerar gruppen om ovanstående.
Senast ändrad: 2018-01-05

Inför ett studiebesök

Klicka på rubrikerna nedan, varje länk öppnas i ett nytt fönster.

Domstolsguiden
Gratis-Appen Domstolsguiden är framtagen för iPhone och Android-telefoner och fungerar bäst i de senaste modellerna. Den går dock även att använda i tidigare versioner (iPhone 3GS respektive Android 2.3.3).

Rättegångsskolan
Brottsoffermyndighetens webbaserade utbildningsmaterial för den/de som ska besöka domstolen.

Skolmaterial med film, handledning och studiehäfte
Filmen "Varför slog du mig, Peter?" visar hur en brottmålsrättegång i svensk domstol går till. Tillsammans med handledningen och studiehäftet är detta skolmaterial anpassat för gymnasieskolan och kan beställas via formulär på denna sida.

Besöka en rättegång
Förberedande information om hur man beter sig i rättssalen.

Rättegång i tingsrätten
En animation som visar vad som händer under en brottmålsrättegång.

Vad händer i rättssalen?
Vad händer i rättssalen från det att rätten kallar in parterna till rättssalen via högtalaranropet?

Vem är vem?
Huvudförhandling i brottmål på tingsrätten - vilka är med och vad har de för uppgifter?

Juridisk ordlista
Vad betyder de olika orden och uttrycken som domstolen använder sig av?