JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd

Du som är vittne eller målsägande...

  • har du frågor inför kommande rättegång?
  • vill du vänta i gemensamt väntrum?
  • vill du komma till tingsrätten innan din rättegång och träffa ett vittnesstöd, få mer information, gå på en rättegång och ställa dina frågor?
  • vill du boka ett vittnesstöd som är med under din rättegång?

Begreppet vittnesstöd

kommer från engelskan begrepp ”witness” som avser både vittne och målsägande (brottsdrabbad).

Vittnesstöd

är en ideellt arbetande person som genomgått utbildning och avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

Som kostnadsfritt erbjuder

medmänskligt stöd, praktisk information, sällskap i samband med rättegång.

Vad gör vittnesstöd?

Ett vittnesstöd ger vittnen och målsäganden information, förklarar, avdramatiserar, erbjuder avskildhet, är en medmänniska/ett sällskap, förmedlar till andra stödinsatser m.m.

Varför vittnesstöd?

Vittnesstöden bidrar till en förståelse som därmed skapar en större trygghet för vittnen och målsägande. Många personer kommer ensamma till tingsrätten, som för de flesta är en främmande miljö och många upplever det som stressande. Att då få sällskap av en medmänniska kan förändra hela känslan av ensamhet och utsatthet.

Kontakta vittnesstödsverksamheten på Stockholms tingsrätt

Har du frågor eller vill boka vittnesstöd

Ring, sms:a, eller maila samordnaren för denna verksamhet:

Mobil: 070-604 46 61
E-post: vittnesstod.stockholm@sodrastockholm.boj.se 

Vittnesstödsverksamheten under sommaren 2019
Från och med den 21 juni till och med den 16 augusti finns inga vittnesstöd på plats i tingsrätten. Vittnesstöd finns dock tillgängligt i form av förbokning och är redo att hoppa in vid behov. Du behöver då ringa och boka, gärna med god framförhållning.
Senast ändrad: 2019-06-17