JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att ansöka om konkurs

Egen ansökan om konkurs görs vid den tingsrätt din kommun tillhör.

Klicka på "Sök domstol" för att hitta rätt tingsrätt. Man anses bo där man var folkbokförd den 1 november året innan ansökan görs.

För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening görs ansökan hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag görs ansökan hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns.

Så här gör du för att själv ansöka om konkurs

 • En egen ansökan om konkurs är avgiftsfri. Det behövs ingen särskild blankett. Ansökan ska vara undertecknad av dig som söker eller ditt ombud. Ange i ansökningen att du är på obestånd (detta betyder att du inte kan betala dina skulder).
 • Om du företräds av ombud ska du ange dennes namn, postadress samt telefonnummer. Bifoga fullmakt i original.
 • Om ansökan gäller en fysisk person ska du bifoga ett hemortsbevis som du kan beställa från Skatteverket (Telefon 0771-567 567 eller via Skatteverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).
 • Om ansökan gäller en juridisk person (aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag) ska ett registreringsbevis, ej äldre än en månad, bifogas. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket (länken öppnas i nytt fönster).
 • Bifoga gärna en förteckning över tillgångar och skulder.
 • Ange om det finns anställda.
 • Skicka ansökan tillsammans med ett hemortsbevis alternativt registreringsbevis till tingsrätten.

Så här ansöker du om konkurs riktad mot gäldenären

 • Betala ansökningsavgiften på 2 800 kr till tingsrätten. Använd vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster).
 • Ingen särskild blankett behövs. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens och gäldenärens namn, personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
 • Om du företräds av ombud ska du ange dennes namn, postadress samt telefonnummer. Bifoga fullmakt i original.
 • Ansökan ska vidare innehålla uppgift om att gäldenären ska försättas i konkurs samt den fordran och de övriga omständigheter som yrkandet (begäran) grundar sig på. Bifoga de övriga handlingar som åberopas i original eller i kopia. Allt ges in i två exemplar.
 • Ansökan ska vara undertecknad av dig eller ditt ombud.
 • Gäller ansökan en fysisk person, bifoga ett hemortsbevis som kan beställas från Skatteverket (Telefon 0771 - 567 567 eller via Skatteverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster). Gäller ansökan en juridisk person (aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag), ska ett registreringsbevis, ej äldre än en månad, bifogas. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket (länken öppnas i nytt fönster).
 • Skicka ansökan tillsammans med ett hemortsbevis alternativt registreringsbevis till tingsrätten, eller lämna den direkt till tingsrätten. Ange hur ansökningsavgiften är betald.Senast ändrad: 2017-03-10